กว้านพะเยา

กว้านพะเยา
พระอาทิตย์รับขอบฟ้า ณ กว้านพะเยา

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553