กว้านพะเยา

กว้านพะเยา
พระอาทิตย์รับขอบฟ้า ณ กว้านพะเยา